Monday, 24 October 2016

On my workdesk / Na pracovním stole

Lately, I was working on this ...

Poslední dobou jsem vytvářela toto ...I had this idea in my head for quite some time, originaly as a table runner. But when an opportunity arisen, to be part of an exhibition, I finally got to work. It will be hanged on the wall, but still can be used as a table runner later too.

Tuhle myšlenku jsem měla v hlavě už docela dlouho, původně jako běhoun na stůl. Ale teprve když vyvstala příležitost stát se součástí výstavy, tak jsem se do toho konečně pustila. Takže to bude pověšené na zdi, ale později to stále může být ten běhoun na stůl.
Monday, 17 October 2016

Desk Calendars for 2017 are in the shop / Stolní kalendáře pro 2017 jsou v e-shopu

Today I just have a short note: Desk calendars for 2017 are in the shop.

Dneska jen krátká zpráva: Kalendáře na 2017 jsou vystavené v e-shopu. V tuto chvíli jen na Etsy, protože v Čechách na ně není moc odbytu, takže v případě zájmu pište. What will you receive:

- 13 loose, unbound pages – 12 monthly pages + cover page 

- size 5x7 (126 x 178 mm) or 4x6 (101x151 mm) - PLEASE CHOOSE your preffered option from drop down menu
- Printed in a professional studio on Kodak Professional Endura photo paper with matte finish, glossy is possible upon request
- Each calendar will be gift wrapped

And the BEST PART is, that at the end of each month, you can cut the calendar part off and you will have beautiful 5x5 image ready for matting and/or framing. At the end of the year you will have instant gallery of 13 mini prints for a bargain price.
Co dostanete:
 - 13 samostatných stran – 12 měsíců + 1 titulka
- Velikost na výběr je 5x7 (126 x 178 mm) nebo 4x6 (101x151 mm)
- Tištěno v profesionálním studiu na papír Kodak Professional Endura v matu, lesk je možný na přání
 - Každý kalendář bude dárkově zabalen.


A co je na tom nejlepší. Na konci měsíce můžete kalendárium odstřihnout a rázem máte fotku 13x13 cm připravenou na zarámování. Na konci roku tak budete mít galerii 13 mini tisků v podstatě za hubičku. 

Sunday, 9 October 2016

Another felting workshop / Další plstící workshop


This weekend I was teaching in Rumburk again. You can read about my hat workshop in my previous post. This time, on Saturday, we found our harbour at the local youth art centre (thank you for the premises) and were very busy all day.

Tento víkend jsem opět vedla workshop plstění v Rumburku. O mém posledním kloboukovém workshop si můžete přečíst v dřívějším příspěvku. Tentokrát jsme strávily celou sobotu v místním domě dětí a mládeže (děkujeme za zapůjčení prostor) a měly spoustu práce. At the end of the day, each lady had new, nice and warm pair of mittens and some of them also a silk and merino neckwarmer.

Na konci dne, měla děvčata krásný nový pár teploučkých rukavic a některé i hedvábný nákrčník.

On Sunday, I was teaching a group of girls, who made themselves a nice new mobile phone covers and a little flower.

V neděli jsem učila skupinu holčiček. Každá si domů odnášela krásné pouzdro na mobil a k tomu malou kytičku.See how great results they have.
Podívejte, jak se jim to krásně povedlo.


If you are interested in a workshop like this, just drop me an e-mail.
Pokud byste měli zájem o podobný workshop, tak mi určitě napište.Monday, 3 October 2016

Question / Otázka

Today I am going to ask your help. I am trying to decide between some photos to submit to a show. My theme is 4 seasons and I cannot decide which set should I go with. 
So, please, let me know in the comments, which one you like most.

Dneska mám na vás prosbu. Snažím se rozhodnout, které fotografie přihlásit na výstavu. Moje téma je 4 roční období a nemůžu se rozhodnout, kterou sadu vybrat.
Takže prosím, napište mi do komentářů, která se nejvíc líbí vám.


1.

2.

 3.

4.

Thank you!
And by the way, most of these shots are already available in my shop.

Děkuji.
A mimochodem, většina z nich je již k dostání na mém e-shopu.

Monday, 26 September 2016

Raw wool market report / Reportáž z Vlněné burzy
On Saturday 17th September, there was a first Czech raw wool market. It was planned and organised by Katka Kubešová of Raduha and supported by Association of goat and sheep breeders with place provided at their beautiful grounds at Zlobice near Brno.
As it was a first year, the attendance was not big, but I believe that all those who came left happy and with big bags of new material.
There were about 10 sellers of raw wool from sheep bread in the Czech republic and also sellers of products made of wool – felters, knitters, spinners ...

V sobotu 17. září se uskutečnila první česká burza se surovou vlnou. Tato akce byla naplánována a organizována Katkou Kubešovou  aka Raduha a podpořena Svazem chovatelů ovcí a koz na jejichž krásném pozemku ve Zlobici blízko Brna se akce konala.
Jako na každém prvním ročníku, účast byla spíše menší, ale věřím, že všichni účastníci odcházeli šťastní s velkými balíky nového materiálu.

Sešlo se asi 10 prodejců materiálu z ovcí chovaných v České republice, ale také prodejců výrobků z vlny – plstitelek, pletařek, přadlenek …
Soňa from Ofčí statek Brníčko brought linen, drop spindles and their delicious sheep cheese.

Soňa z Ofčího statku Brníčko přivezla lněnou metráž, vřetánka a jejich výborný ovčí sýr.These grils had shetland wool and lovely felted garments. The shoes are great.
Děvčata prodávala šetlandskou vlnu a krásné plstěné věci. Ty botky jsou super.


Craft atelier Klára / Studio řemesel Klára


Seller of shetland wool and hand spinned and woven garments.
Prodejce šetlandské vlny a ručně předených a tkaných výrobků.


Hana Plšková and her mohair locks
Hana Plšková a její krásný mohér.


Katka Kubešová with her beautiful hand felted clothing and hats.
Katka Kubešová a její úžasné ručně plstěné oděvy a klobouky.


Hana Plšková gave a short lecture on mohair - breeding goats, cutting locks, sorting them etc. Lot of interesting information.
Hana Plšková udělala krátkou přednášku o mohéru - o chovu koz, jejich stříhání, třídění srsti atd. Spousta zajímavých informací. Additional programme  / Doplňkový program 


In the afternoon there was a sheep shearing show. Eva Uxová is the experienced shearer and she also shared many interesting information. Now I know that the sheep are not cold, when they are sheared before winter :)

Odpoledne proběhly ukázky stříhání ovcí. Eva Uxová je zkušená střihačka a podělila se i o spoustu zajímavých informací. Teď už vím, že ovečkám není zima, když je ostříhají na podzim :) 

We have also learned how the wool is sorted after shearing.
Dozvěděli jsme se i o třídění ostříhaného rouna.And this is what I brought home. Did I go crazy? I cannot wait to work with them,
A tohle jsem si přivezla domů. Nezbláznila jsem se? Jak ráda bych se do nich hned pustila.

From left - Zwartble sheep, East Friesian sheep, Jurassic sheep, White carded one is Merinolandschaf and the locks at the front are Romney.

Zleva - Zwartble, Východofríská ovce, Jurská ovce. Bílé česané rouno je Merinolandschaf a vpředu jsou lokýnky Romney. 


This sheep skin shepard coat is just awesome and very heavy.
Tenhle ovčí ovčácký kožíšek je super a pěkně těžký.


It was the harvest full moon. / A taky byl ten den sklizňový úplněk.


A lot of new items is being uploaded in the shop - check them out.
Spousta novinek se právě objevuje v e-shopu. Mrkněte tam.